Plan zagospodarowania

Istniejąca koncepcja urbanistyczna przewiduje stworzenie w tym miejscu stylowego i nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego wraz z deptakiem, skwerami oraz parkingiem dla jego mieszkańców.